V I E T T S
blog

Đưa ra ý kiến đề xuất

VietTS là một doanh nghiệp trẻ và đang trên đà phát triển, vì vậy việc tạo dựng một môi trường cởi mở và mới mẻ là một việc rất quan trọng để mỗi cá nhân được thoải mái sáng tạo. Tại đây, văn hoá đưa ra ý kiến đề...

blog

Học tập

Ngay từ những ngày đầu thành lập, văn hoá học tập nhiệt tình và tích cực được coi là một trong những nguyên tắc căn bản giúp thúc đẩy sự phát triển cá nhân và chuyên môn của mỗi thành viên tại VietTS. Đối với một môi trường trẻ,...

blog

Chủ động và tự giác

Là một start-up trẻ trên thị trường Việt Nam, văn hoá chủ động và tự giác được coi là nguyên tắc căn bản của VietTS giúp xây dựng môi trường làm việc năng động, linh hoạt và đạt được thành công bền vững. Chúng tôi đánh giá cao tinh...

blog

Làm việc nhóm

Văn hoá làm việc nhóm được coi là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu tại VietTS để đảm bảo sự thành công bền vững và tạo nên môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và đáng tin cậy. Kết quả đạt được của đội chính...

blog

Trao đổi thông tin

Đối với VietTS, văn hoá trao đổi thông tin được coi là một trong những đặc trưng quan trọng đem lại hiệu quả và thành công trong môi trường làm việc, đi kèm với văn hoá làm việc nhóm. Chúng tôi đề cao việc truyền tải thông tin ngắn...

blog

Thông báo

Tại VietTS, bất kỳ điều gì cần thiết, mỗi thành viên đều có trách nhiệm thông báo cụ thể nội dung (mục đích, thời điểm, địa điểm,…), hình thức và deadline phản hồi để đảm bảo các thành viên đều nắm được thông tin. Đây được coi là nền...

blog

Phản hồi

Tại công ty chúng tôi, văn hoá phản hồi được coi là một trong những yếu tố cốt lõi giúp xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ sự phát triển cá nhân và đẩy mạnh sự cống hiến của mỗi thành viên. Chúng tôi đánh giá...

blog

Cảm ơn, ghi nhận và khen thưởng

Văn hoá cảm ơn, ghi nhận và khen thưởng được coi là một trong những yếu tố rất quan trọng giúp xây dựng môi trường làm việc mang tính động viên tích cực, trân trọng và đồng cảm. VietTS coi trọng và ủng hộ việc ghi nhận những nỗ...