V I E T T S
Tại VietTS

Văn hoá làm việc

Culture

Là một đội ngũ đam mê trong lĩnh vực công nghệ thông tin, được xây dựng và thành lập dựa trên cùng một mục tiêu giúp đơn giản hóa công nghệ, nâng tầm cuộc sống, đội ngũ của chúng tôi luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, tích cực, học hỏi và phát triển. Chúng tôi nỗ lực xây dựng và hình thành văn hoá doanh nghiệp từ trong nội bộ cũng như khi làm việc cùng các đối tác và khách hàng. Xem thêm văn hoá của VietTS dưới đây.

blog
blog
blog

Liên hệ chúng tôi

Để tìm hiểu thêm thông tin