V I E T T S
blog

Thông báo

0 Comments

Tại VietTS, bất kỳ điều gì cần thiết, mỗi thành viên đều có trách nhiệm thông báo cụ thể nội dung (mục đích, thời điểm, địa điểm,…), hình thức và deadline phản hồi để đảm bảo các thành viên đều nắm được thông tin. Đây được coi là nền tảng quan trọng giúp xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và đáng tin cậy. Chúng tôi tôn trọng và khuyến khích việc truyền đạt thông báo một cách rõ ràng, kịp thời và chân thực.

Thông báo chính xác và kịp thời là chìa khóa để đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong công ty đều được thông tin đầy đủ về mục tiêu, kế hoạch và sự phát triển của tổ chức. Chúng tôi hiểu rằng thông báo đúng lúc giúp tạo sự uy tín và đồng thời đảm bảo rằng mọi người đều đóng góp vào quy trình làm việc chung một cách hiệu quả.

Việc truyền đạt thông tin chân thực và minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho sự hiểu biết và tương tác tích cực trong tổ chức. Chúng tôi khuyến khích sự chia sẻ thông tin một cách trung thực và đề cao tính mở trong việc trao đổi thông tin. Điều này giúp tạo ra môi trường làm việc thoải mái, nơi mà mỗi nhân viên đều có thể tự tin trình bày, đề xuất ý kiến và thảo luận với các đồng nghiệp và quản lý.

VietTS sử dụng các phương tiện như email, cuộc họp trực tuyến, bảng thông báo và ứng dụng nội bộ để đảm bảo thông báo được truyền tải một cách nhanh chóng và đến tay mọi người một cách dễ dàng. Chúng tôi cũng đầu tư vào trau dồi kỹ năng giao tiếp cho tất cả các nhân viên, tạo điều kiện nâng cao khả năng truyền đạt thông báo một cách hiệu quả, tránh hiểu lầm và xây dựng những cuộc thảo luận hữu ích.

Tại VietTS, đi kèm với việc thông báo là việc đánh giá cao sự phản hồi từ các thành viên và khuyến khích mọi người đóng góp ý kiến xây dựng vào quá trình thông báo và quyết định. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi ý kiến đều được lắng nghe và đưa vào xem xét.

Related Tags:
Social Share:

Leave A Comment