V I E T T S
blog

Chủ động và tự giác

0 Comments

Là một start-up trẻ trên thị trường Việt Nam, văn hoá chủ động và tự giác được coi là nguyên tắc căn bản của VietTS giúp xây dựng môi trường làm việc năng động, linh hoạt và đạt được thành công bền vững. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần chủ động và sẵn lòng tự giác trong việc đối mặt với thách thức và khai thác cơ hội mới.

Chủ động và tự giác giúp định hình tinh thần làm việc tích cực và sự cam kết đối với mục tiêu chung của công ty. Chúng tôi tin rằng sự chủ động trong hành động và sẵn lòng tự giác trong việc đảm nhận trách nhiệm mang lại lợi ích cho cả cá nhân và tổ chức. Văn hoá này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho sự sáng tạo và đổi mới. Mỗi thành viên đều được khuyến khích tự tin trình bày ý tưởng mới và đón nhận ý kiến đóng góp để cùng nhau tạo ra những giải pháp tốt nhất và có động lực để tiến bước mạnh mẽ trong công việc.

Ban lãnh đạo ủng hộ việc tự giác trong việc quản lý công việc và đảm nhận trách nhiệm của cá nhân trong công ty. Mỗi thành viên được trao quyền và khuyến khích tự tin đưa ra các quyết định quan trọng và thể hiện tinh thần tự chủ trong việc giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, chúng tôi đề cao việc xác định rõ mục tiêu và định danh các tiêu chí đo lường hiệu quả công việc. Điều này giúp mỗi thành viên tự đề ra lộ trình phát triển và hoạch định các bước tiến cụ thể để đạt được mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra, VietTS nỗ lực tạo ra môi trường đồng nghiệp đoàn kết và hỗ trợ, giúp mỗi thành viên có cảm giác an toàn để đóng góp ý kiến và tận dụng tiềm năng bản thân.

Tại công ty chúng tôi, văn hoá chủ động và tự giác không chỉ là sự khao khát mà còn là cam kết hành động. VietTS coi đó là nền tảng giúp đẩy mạnh sự phát triển và thành công của cả cá nhân và công ty trong hành trình chinh phục những ước mơ lớn lao.

Related Tags:
Social Share:

Leave A Comment